Posiedzenie pierwszej rady budowy dot. zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

Dodano: 2017-05-09 13:58

logo włoszakowice UE  

Posiedzenie Pierwszej Rady Budowy

W dniu 09 maja 2017 roku w Salce Masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice odbyło się pierwsze posiedzenie rady budowy inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiany sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim.

W posiedzeniu udział wzięli ze strony inwestora: Stanisław Waligóra – Wójt Gminy Włoszakowice, Rafał Jagodzik – Przewodniczący Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ, Bartosz Adamczewski – Członek Pionu Technicznego Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ,

Mateusz Mroziński i Hubert Patelka -  Członkowie Pionu Administracyjno-Prawnego Zespołu ds. Realizacji Projektu POIiŚ, Jerzy Michalski – Kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, Magdalena Stachowiak – Inspektor Nadzoru Autorskiego, Łukasz Lisiecki – Inspektor Nadzoru Archeologicznego, Stanisław Kowaliszyn – Inspektor Nadzoru Branży Sanitarnej,;

Ze strony Wykonawcy: Iwona Adamczak – Przedstawiciel Wykonawcy, Jacek Cieśla – Kierownik Budowy, Mirosław Matuszewski – Przedstawiciel Wykonawcy.

Przedmiotem posiedzenia było:

przedstawienie osób funkcyjnych, protokolarne przekazanie placów budowy, protokolarne przekazanie dokumentacji technicznej, omówienie warunków realizacji robót (organizacja placu budowy, częstotliwość rad budowy, bhp, bezkonfliktowy stosunek do mieszkańców,  plan organizacji ruchu, współpraca wykonawcy z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. przy wymianie przyłączy wodociągowych, omówienie warunków umowy pod względem płatności, odbiorów robót itp.), wymiana danych kontaktowych.

 

Uczestnicy rady ustalili, że posiedzenia rady odbywać się będą z częstotliwością jednego miesiąca. Natomiast spotkania poszczególnych branżystów odbywać się będą w razie zaistnienia potrzeby ustaleń.

zdjęcia A.A tekst M.Mroziński