Umowa na wykonanie asfaltu z Włoszakowic do Krzycka Wlk.

Dodano: 2017-04-21 12:36

W dniu 21.04.2017 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania drogowego pn. "Budowa nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 712641P Włoszakowice - Krzycko Wielkie".

Ze strony Zamawiającego umowę podpisał kierownik ZDG Jerzy Michalski, a ze strony Wykonawcy - Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z Krzycka Wielkiego - umowę podpisał właściciel przedsiębiorstwa Ryszard Antkowiak, którego to oferta na kwotę 377,900,00 zł brutto została przez komisję przetargową wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca przedmiotu umowy został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, w którym oferty złożyło pięciu oferentów.

Umowa została podpisana w obecności wójta Gminy Włoszakowice - Stanisława Waligóry.

J. Michalski, kierownik ZDG