Koncert ku czci Kurpińskiego

Dodano: 2017-03-06 13:03

W sobotę 4 marca, w przeddzień 232. rocznicy urodzin Karola Kurpińskiego (1785-1857), na Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich we Włoszakowicach odbył się tradycyjny koncert  ku czci najsłynniejszego włoszakowiczanina w dziejach, przygotowany przez Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach.

W koncercie udział wzięli reprezentujący gdańskie środowisko muzyczne: Andrzej Wojciechowski – klarnet i Anna Prabucka-Firlej – fortepian. Wykonywana była muzyka polska na klarnet: Koncert klarnetowy B-dur Kurpińskiego, Sonatina brevissima Jerzego Młodziejowskiego (1909-1985) oraz Duo pour clarinette et piano Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego (1807-1867). Koncert prowadził członek zarządu Towarzystwa prof. Krzysztof Sperski z Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Wśród widzów koncertu zasiadali m.in. członkowie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego, którzy tego dnia w godzinach popołudniowych odbywali doroczny Walny Zjazd.

Podkreślić warto, że Jerzy Młodziejowski to, obok prof. Ludwika Kurkiewicza, człowiek, który powołał do życia włoszakowickie konkursy muzyczne w 1968 r.  (Więcej o ich zasługach – zob. poniżej). W zeszłym roku w galerii zasłużonych dla gminy Włoszakowice na Sali Trójkątnej Pałacu Sułkowskich – siedzibie Urzędu Gminy – zawisły obrazy przedstawiające J. Młodziejowskiego i L. Kurkiewicza. Można je oglądać codzienne w dni robocze w godzinach pracy Urzędu 7.30-15.30.

Na Walnym Zjeździe Towarzystwa Muzycznego przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe zarządu Towarzystwa Muzycznego za rok 2016 oraz plan pracy na rok 2017.

Z kolei w poniedziałek 6 marca, a więc dokładnie w dniu urodzin Karola Kurpińskiego, włoszakowicki Zespół Szkół Ogólnokształcących noszący imię Kurpińskiego świętował uroczyście urodziny patrona, które poprzedziła msza św. w miejscowym kościele parafialnym.

 Tekst: (pb), zdjęcia: (pb), A. Wróblewska                                                                                                                                     

Ludwik Kurkiewicz (1906-1998)

Urodzony w Łubnicy (gmina Wielichowo, powiat Grodzisk Wlkp.) w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Klarnecista i pedagog, absolwent Konserwatorium Poznańskiego w klasie Józefa Madei. W 1933 r. został pierwszym klarnecistą Filharmonii Warszawskiej, grał również w Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Jeszcze przed wojną rozpoczął pracę pedagogiczną w Konserwatorium Warszawskim. Od 1945 r. do końca życia związany był z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Warszawie (później Akademią Muzyczną), także jako jej wieloletni prorektor; wychował kilka pokoleń klarnecistów polskich. Wykonywał niemal całą literaturę na swój instrument, dokonał licznych nagrań radiowych. W szczególny sposób przyczynił się do popularyzacji w skali światowej Koncertu klarnetowego B-dur Karola Kurpińskiego. Cieszył się międzynarodowym autorytetem, zasiadał w jury wielu konkursów krajowych i zagranicznych, prowadził kursy mistrzowskie, redagował zbiory literatury pedagogicznej. Miłośnik wielkopolskiej muzyki dudziarskiej. Wraz z Jerzym Młodziejowskim był pomysłodawcą i współtwórcą włoszakowickich konkursów muzycznych (od 1968 r.) oraz długoletnim przewodniczącym jury konkursów klarnetowych.

Jerzy Młodziejowski (1909-1985)

Postać renesansowa: skrzypek i altowiolista (Konserwatorium Poznańskie 1927, studia u Stanisława Pawlaka), kompozytor, dyrygent, pedagog, doktor geografii, taternik, krajoznawca, krytyk muzyczny, publicysta, prelegent w radiu i telewizji. Do II wojny światowej pracował m.in. jako nauczyciel, prelegent, śpiewak i kierownik poznańskiego Chóru Męskiego „Echo”. Od czerwca 1940 r. do końca wojny przebywał w Oflagu II C Woldenberg (Dobiegniew). Prowadził tam złożoną z jeńców orkiestrę symfoniczną i chór męski. Od 1947 r. pracował jako altowiolista w Filharmonii Poznańskiej, a w latach 1948-52 był tam drugim dyrygentem. W 1952 r. założył w Opolu orkiestrę symfoniczną. W latach 1954-1970 był kierownikiem artystycznym i pierwszym dyrygentem Wielkopolskiej Symfonicznej Orkiestry Objazdowej (później Państwowej Orkiestry Symfonicznej) im. Karola Kurpińskiego. Od 1954 grał na altówce w założonym przez siebie Poznańskim Kwartecie Smyczkowym. Od 1961 kierował Poznańską Radiową Orkiestrą Smyczkową. Od 1970 pracował jako redaktor muzyczny Polskiego Radia w Poznaniu. Autor wielu kompozycji, a także publikacji naukowych, artykułów, reportaży i wspomnień o tematyce tatrzańskiej i ludziach związanych z Tatrami - wielkiej miłości jego życia. Wraz z Ludwikiem Kurkiewiczem był pomysłodawcą i współtwórcą włoszakowickich konkursów muzycznych (od 1968 r.).