Zebrania w jednostkach OSP

Dodano: 2017-03-06 09:59

Jak co roku okres od początku lutego do końca marca to dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych czas zebrań sprawozdawczych. Do tej pory w gminie Włoszakowice takie spotkania odbyły się już w OSP Grotniki, OSP Bukówiec Górny i OSP Zbarzewo.

 

Terminy zakończonych i przyszłych zebrań zostały przedstawione poniżej:

OSP Grotniki - 17.02.2017 r.                             

OSP Bukówiec Górny - 24.02.2017 r.

OSP Zbarzewo - 02.03.2017 r.                             

OSP Dłużyna - 07.03.2017 r.

OSP Jezierzyce Kościelne - 10.03.2017 r.                             

OSP Boguszyn - 14.03.2017 r.

OSP Krzycko Wielkie - 15.03.2017 r.                 

OSP Boszkowo - 16.03.2017 r.

OSP Włoszakowice - 17.03.2017 r.                 

OSP Dominice - 20.03.2017 r.

OSP Sądzia - 22.03.2017 r.

Zebrania we wszystkich jednostkach odbywają się według tego samego schematu. Po wyborze osób funkcyjnych i przyjęciu porządku obrad następuje przedstawienie trzech sprawozdań: z działalności, finansowego i komisji rewizyjnej. Zaprezentowany zostaje również projekt działalności i plan finansowy na 2017 rok.

Podczas dyskusji  przedstawiana jest prezentacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz wykonania w roku 2016 i plan na 2017 budżetu gminy Włoszakowice w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Ponadto omawiana jest sytuacja pożarowa na terenie naszej gminy.

Jeśli druhowie nie mają żadnych uwag co do funkcjonowania jednostki, Zarządowi udziela się absolutorium. Po przyjęciu planu działalności i planu finansowego rozpatrywane są wszystkie wolne wnioski.  

Na odbytych do tej pory zebraniach poruszano wiele kwestii dotyczących poszczególnych jednostek, takich jak planowane inwestycje, zakupy i działalność OSP. Strażacy chętnie prezentowali również pozyskany w ubiegłym roku sprzęt.

Piotr Wiązania, referent Urzędu Gminy Włoszakowice do spraw ochrony przeciwpożarowej