Poradniki - postępowanie

Dodano: 2018-03-20 10:41

 

MENU

Komunikaty i ostrzeżenia     Poradniki   
Numery alarmowe
Zarządzanie kryzysowe
Poradniki - postępowanie
Choroby zakaźne   
Obrona cywilna
Sygnały alarmowe
Ewakuacja
Sprawy wojskowe

 

We współczesnym świecie zmienia się charakter współczesnych zagrożeń, rośnie także „wrażliwość” społeczeństwa na między innymi na zagrożenia związane z rozwojem cywilizacyjnym, napięciami politycznymi czy społecznymi itp.

Wszystkie te czynniki wymuszają bardziej zdecydowane poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa na każdym poziomie reagowania - również na poziomie regionalnym.

Przedstawiamy opracowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które zawierają przegląd najważniejszych informacji dotyczących poszczególnych zagrożeń jak i postępowania w przypadku ich wystąpienia:

Poradniki, jak przygotować się na:

wichury burza
Upał zima
czad Lód
zima urlop

Tekst: P. Wiązania (na podstawie: http://rcb.gov.pl)