Inauguracja strażackich zebrań w Jezierzycach

Dodano: 2018-02-21 13:05

W tym roku inauguracji zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Włoszakowice dokonała jednostka OSP Jezierzyce Kościelne. Spotkanie druhów z tej jednostki odbyło się w piątek 16 lutego na sali wiejskiej przy remizie.

W zebraniu, oprócz druhów z tej jednostki, wzięli również udział: radna Rady Gminy Włoszakowice Hanna Michalska, sołtys wsi Agnieszka Przewoźna, komendant gminny OSP RP we Włoszakowicach dh Arkadiusz Szymczak, referent UG Piotr Wiązania oraz mieszkańcy Jezierzyc.

Zgodnie z przyjęta tradycją na samym początku zebrania uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków, a następnie druhowie z Jezierzyc Kościelnych przeszli do kolejnych punktów spotkania. Jednym z nich było udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi jednostki oraz omówienie planów na kolejny rok jej funkcjonowania. Nie mogło też zabraknąć analizy działalności w roku ubiegłym oraz przedstawienia sprawozdania finansowego za 2017 r.

W dalszej części zabrania pracownik urzędu gminy ds. ochrony przeciwpożarowej Piotr Wiązania przedstawił uczestnikom sprawy związane z budżetem gminy Włoszakowice za rok ubiegły i bieżący w dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Ponadto zaprezentowane zostały dane dotyczące udziału poszczególnych jednostek w zdarzeniach na terenie naszej gminy.

Podczas przerwy w zebraniu zaproszeni goście wraz z druhami i mieszkańcami wizytowali niedawno oddaną do użytku salką dla miejscowego Stowarzyszenia „Razem Można Więcej” oraz wyremontowane pomieszczenie socjalne w remizie.  

Kolejne zebrania w jednostkach OSP na terenie gminy Włoszakowice zostały zaplanowane w następujących terminach:

01.03 - OSP Bukówiec Górny,

02.03 - OSP Grotniki,

07.03 - OSP Dłużyna,

09.03 - OSP Krzycko Wielkie,

14.03 - OSP Sądzia,

15.03 - OSP Boguszyn

16.03 - OSP Włoszakowice

19.03 - OSP Dominice

20.03 - OSP Boszkowo

23.03 - OSP Zbarzewo

P. Wiązania