Strażacy ze Zbarzewa mają nowy sprzęt

Dodano: 2017-12-01 10:48

W czwartek 30 listopada wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra i referent Urzędu Gminy Piotr Wiązania wizytowali jednostkę OSP w Zbarzewie. Celem wizytacji było przede wszystkim oficjalne przekazanie ochotnikom nowego sprzętu strażackiego.

Zbarzewska jednostka otrzymała zakupioną ze środków gminnych nową motopompę szlamową  przeznaczoną do przepompowywania brudnej wody oraz szlamu. Decyzja o wyborze sprzętu uwzględniała specyfikę zagrożeń z jakimi zmagają się strażacy na terenie naszej gminy. W bieżącym roku jednostce w Zbarzewie udało się zakupić samochód, a nowa pompa doskonale uzupełni jego wyposażenie. Dzięki własnym staraniom ochotników udało się również zakupić nowy mundur, kurtki oraz rękawiczki. Pozyskany sprzęt został zaprezentowany gościom przez przedstawicieli zarządu OSP Zbarzewo. Strażacy zaprezentowali również wykonaną we własnym zakresie modernizację podjazdu przy remizie, która była możliwa dzięki kostce otrzymanej od Zarządu Dróg Gminnych.

Aktywność strażaków w życiu miejscowości, zaangażowanie w rozwój OSP oraz dążenie do wyznaczonych celów znacząco wpływają na pozytywny wizerunek zbarzewskiej jednostki. Były to też czynniki, które przeważyły o przyznaniu jednostce nowego sprzętu. Na uwagę zasługuje również fakt udziału strażaków w działaniach podjętych podczas pożaru bardzo dużego stogu słomy w dniu 5 listopada na terenie Zbarzewa.

Nowy sprzęt z pewnością zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Zbarzewa, jak również pozostałych mieszkańców naszej gminy. Strażacy podczas spotkania zapewniali, że to nie jest ostatnie słowo z ich strony i dołożą wszelkich starań, by jednostka w dalszym ciągu się rozwijała. Mając na względzie dobro całej społeczności już szukają możliwości pozyskania kolejnego sprzętu, w tym m.in. pilarki spalinowej, dzięki której mogliby wesprzeć działania swoich kolegów z innych jednostek w usuwaniu skutków silnych wiatrów, pojawiających się również na naszym terenie.

Referent ds. ochrony przeciwpożarowej Piotr Wiązania