Kolejne jednostki OSP zweryfikowane

Dodano: 2017-11-08 14:31

Dnia 6 listopada bieżącego roku w kolejnych jednostkach OSP z terenu gminy Włoszakowice zostały przeprowadzone weryfikacje gotowości do podjęcia działania. Tym razem sprawdzeniu poddano strażaków z Sądzi, Dłużyny i Dominic.

Podobnie jak w  pozostałych przypadkach weryfikacje rozpoczął dźwięk syren alarmowych uruchomionych przez pracownika urzędu ds. ochrony przeciwpożarowej Piotr Wiązanię. W związku z tym, że jednostki w Dłużynie i Dominiach nie posiadają własnego pojazdu, celem osiągnięcia pełnej gotowości było umundurowanie się przybyłych na miejsce ochotników. W obu przypadkach reakcja była niemal natychmiastowa, a pierwsi strażacy stawili się w remizach przed upływem jednej minuty, zanim ucichły syreny.

Wyniki osiągania gotowości tych jednostek są następujące:

OSP Dłużyna – 10 minut, na miejscu stawiło się 8 ochotników

OSP Dominice – 6 minut, na miejscu stawiło się 8 ochotników

Po zakończeniu weryfikacji przybyłym na miejsce ochotnikom złożone zostały wyrazy uznania za zaangażowanie i sprawne stawiennictwo. Wszelkie spostrzeżenia przekazano z kolei przedstawicielom zarządu tych jednostek.

W związku z posiadaniem pojazdu przez OSP Sądzia, scenariusz weryfikacji tej jednostki był inny. Zadanie postawione strażakom polegało na zbudowaniu na wskazanym odcinku drogi gruntowej linii gaśniczej, składającej się z pięciu ściśle określonych odcinków węża zakończonych prądownicą, a następnie podanie wody z zainstalowanego nieopodal hydrantu. Na miejscu stawiło się 5 ochotników, a akcja została zakończona po 6 minutach od chwili wyjazdu z remizy. Czas w jakim jednostka była gotowa do wyjazdu to 19 minut. Przy okazji sprawdzona została czystość i dbałość o mienie gminne przekazane do użytkowania strażakom z Sądzi. Podsumowanie wszystkich spostrzeżeń przekazano zarządowi jednostki.

Referent ds. ochrony przeciwpożarowej Piotr Wiązania