Strażacy ze Zbarzewa mają samochód

Dodano: 2017-04-30 18:59

Zakupiony pod koniec marca samochód dla zbarzewskiej jednostki OSP został oficjalnie poświęcony i przekazany strażakom. Dokonano tego w sobotnie popołudnie 29 kwietnia podczas specjalnie przygotowanej uroczystości.

Pierwsza taka uroczystość w historii Zbarzewa rozpoczęła się w miejscowym kościele parafialnym, gdzie okolicznościową mszę świętą odprawił ksiądz proboszcz Dariusz Paterczyk. Uczestniczyli w niej przede wszystkim zbarzewscy strażacy z pocztem sztandarowym na czele oraz licznie zebrani mieszkańcy wsi, choć nie zabrakło też komendanta gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach Arkadiusza Szymczaka oraz referenta UG ds. ochrony przeciwpożarowej Piotra Wiązani.

Bezpośrednio po nabożeństwie wierni utworzyli orszak i przemaszerowali pod pobliską jednostkę OSP. Na miejscu druh Dawid Kuśnierek złożył meldunek prezesowi Wojciechowi Dworczakowi o gotowości pododdziałów do rozpoczęcia dalszej części uroczystości. Po tych słowach wciągnięto flagę państwową na maszt i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Nie mogło zabraknąć też podziękowań strażaków za udzielone wsparcie oraz gratulacji ze strony zaproszonych gości, w tym wójta gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry i sołtysa Zbarzewa Jana Michalewicza. Najważniejszym punktem programu było jednak poświęcenie, przecięcie wstęgi i w końcu oficjalne przekazanie wyczekiwanego przez wszystkich pojazdu.

Sobotnią uroczystość zwieńczył poczęstunek na sali wiejskiej oraz biesiada taneczna dla mieszkańców Zbarzewa. W ten sposób miejscowi strażacy okazali swoją wdzięczność wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zakupu pierwszego w historii jednostki auta strażackiego.

A.A.

**************************************************************************************************

Pomysł zakupu pierwszego auta dla OSP Zbarzewo narodził się podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 10 marca bieżącego roku. Po długich naradach i dyskusjach członków zarządu postanowiono wcielić go w życie. Na samym początku strażacy dysponowali kwotą 5 tys. zł uzyskaną z festynów, zabaw karnawałowych oraz składek. W dalszej kolejności udało się pozyskać wsparcie finansowe w wysokości 7 tys. zł z kasy Gminy Włoszakowice. Ponad 5 tys. zł dołożyli też sami mieszkańcy, a drugie tyle przekazali hojni sponsorzy, w tym: Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, Werner Kenkel oraz firma Łukasza Dembnego „CANADA”. Po długich poszukiwaniach odpowiedniego pojazdu dnia 31 marca doszło do nabycia samochodu marki Volkswagen T5, który dzięki niewielkim przeróbkom został przystosowany do potrzeb jednostki. Cała kwota zakupu i przygotowania auta wyniosła 21.630 zł.

Oprac.: D. Kuśnierek, A.A.