Zakończenie zebrań w gminnych jednostkach OSP

Dodano: 2017-03-28 13:05

Zakończyły się zebrania sprawozdawczo–wyborcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. W trakcie spotkań przedstawiono sprawozdania z działalności OSP w roku 2016 oraz plany działalności i plany finansowe na rok kolejny.

Zarządy jednostek  OSP Włoszakowice i OSP Bukówiec przyznały zaszczytne tytuły członka honorowego swoim członkom. Zostali nimi następujący druhowie: Sławomir Lis, Stanisław Bartkowiak, Kazimierz Samol, Andrzej Stankowiak, Henryk Strzymiński, Jerzy Stachowiak (OSP Włoszakowice) oraz Cyryl Marcinek i Leon Przezbórski (OSP Bukówiec Górny). Dodatkowo druhom z jednostki we Włoszakowicach, a mianowicie: Hilaremu Tomińskiemu, Stanisławowi Lisowi, Ignacemu Rezlerowi, Witoldowi Grudzińskiemu, Jerzemu Wlekłemu, Romanowi Nowakowi i Lechowi Kędzierskiemu wręczone zostały Medale za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Włoszakowice.

Specjalne wyróżnienie za wyjątkową frekwencję w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zaangażowanie w życie jednostki z rąk wójta Stanisława Waligóry, pełniącego zarazem fukcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP we Włoszakowicach, otrzymał dh Leszek Wawrzyniak. Jednostka z Włoszakowic w roku ubiegłym podjęła aż 122 działania ratownicze, z czego w 95 akcjach udział brał dh Leszek Wawrzyniak.

Na zebraniach przedstawiona została ponadto prezentacja z działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP oraz z wykonania budżetu za rok 2016 w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  jak również plan budżetowy na rok 2017. Omówiona została także sytuacja pożarowa na terenie naszej gminy.

W przypadku jednostki OSP Boguszyn nastąpiła zmiana w składzie zarządu, z zasiadania w którym zrezygnował dh Zygmunt Nędza, a funkcję naczelnika objął na kolejną kadencję druh Paweł Kościański.

Jednostki podczas zebrań zaprezentowały także sprzęt, który w roku ubiegłym udało się im pozyskać dzięki dotacjom, darowiznom, zbiórkom czy też środkom pozyskanym z tytułu przekazanego na ich rzecz odpisu podatkowego.

Na zebrania zostało zaproszonych i uczestniczyło w nich wielu gości, w tym przedstawiciele powiatowych i gminnych władz samorządowych, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Zarządu Powiatowego OSP RP w Lesznie oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, a także mieszkańcy poszczególnych wsi.

Piotr Wiązania, referent Urzędu Gminy Włoszakowice do spraw ochrony przeciwpożarowej