Posiedzenie ZOSP RP Włoszakowice

Dodano: 2017-01-27 13:33

25 stycznia 2017 roku o godzinie 18 na sali widowiskowej GOK we Włoszakowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Włoszakowice. Wzorem ubiegłych spotkanie rozpoczęło okres zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie naszej gminy.

W zebraniu uczestniczyli:

 1. Druh Stanisław Waligóra – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach
 2. Druh Arkadiusz Szymczak – Komendant Gminny
 3. Druh Stanisław Skorupiński – Naczelnik OSP Sądzia
 4. Druh Zenon Poloch – Prezes OSP Sądzia
 5. Druh Wojciech Dworczak – Prezes OSP Zbarzewo
 6. Druh Dawid Kuśniarek – Naczelnik OSP Zbarzewo
 7. Druh Arkadiusz Pawlak – Naczelnik OSP Włoszakowice
 8. Druh Przemysław Konieczny – Prezes OSP Włoszakowice
 9. Druh Maciej Półcieniczak – Naczelnik OSP Krzycko Wielkie
 10. Druh Henryk Simon – Prezes OSP Krzycko Wielkie
 11. Druh Jan Przydrożny – Prezes OSP Jezierzyce Kościelne
 12. Druh Tomasz Prządka – kronikarz OSP Jezierzyce Kościelne
 13. Druh Jacek Marcinek – Naczelnik OSP Bukówiec Górny
 14. Druh Bartosz Zając– Prezes OSP Bukówiec Górny
 15. Druh Jan Błajet  - Wiceprezes Prezes OSP Boszkowo
 16. Druh Robert Piotrowski – członek OSP Boszkowo
 17. Druh Mieczysław Koziczyński – Naczelnik OSP Dominice
 18. Druh Jakub Hanusek – Prezes OSP Dominice
 19. Druh Tomasz Skorupiński – Naczelnik OSP Grotniki
 20. Druh Konrad Chałupka – Prezes OSP Grotniki

Po otwarciu i powitaniu przybyłych minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych strażaków w roku 2016. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez referenta Urzędu Gminy Piotra Wiązanię prezentacji z wykonania budżetu w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa za rok 2016 oraz planu finansowego  również w tym dziale na rok 2017. Następnie zaprezentowano dane dotyczące ilości wyjazdów jednostek na otrzymane zgłoszenia alarmowe, jak również omówiono wydarzenia w których uczestniczyli nasi strażacy.

Posiedzenie ZOG ZOSP RP we Włoszakowicach

Wzorem lat ubiegłych kolejnym punktem były sprawy bieżące i sprawy organizacyjne dotyczące między innymi:

 • zaplanowania terminów zebrań sprawozdawczych w poszczególnych jednostkach;
 • terminu zawodów sportowo – pożarniczych, które zaplanowano w dniu 25 czerwca 2017 roku na terenie boiska piłkarskiego w Boguszynie;
 • możliwości zorganizowania dodatkowej imprezy pożarniczej dla mieszkańców gminy.

Po dyskusji dh Prezes Stanisław Waligóra podziękował wszystkim za przybycie i zakończył zebranie.

Posiedzenie ZOG ZOSP RP we Włoszakowicach

Piotr Wiązania, referent Urzędu Gminy Włoszakowice do spraw ochrony przeciwpożarowej