IV Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lesznie

Dodano: 2016-12-12 19:13

W listopadzie Brenno było gospodarzem czwartego Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lesznie. W zjeździe uczestniczyło 37 delegatów, przedstawiciele władz krajowych związku, zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej oraz przedstawiciele PSP.

Leszczyński oddział Związku Ochotniczych Straży Pożarnych tworzą: oddział miejski (cztery jednostki), dwa miejsko-gminne (Osieczna – 8 jednostek, Rydzyna – 5) oraz pięć gminnych (Lipno – 8, Święciechowa – 9, Krzemieniewo – 13, Włoszakowice – 11, Wijewo – 5). Łącznie w 63 jednostkach, w tym w 13 wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, działa prawie 3100 ochotników i ok. 440 kobiet.

Podsumowując pięcioletni okres działalności na terenie powiatu leszczyńskiego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należy zauważyć, wysoką bo blisko 6 tys. liczbę zdarzeń. W których to brały udział wskazane wyżej jednostki, co daje średnio 3 zdarzenia dziennie. Z tych sześciu tysięcy, ponad tysiąc trzysta dotyczyło gaszenia pożarów. Ogólnie we wszystkich działaniach ratowniczo-gaśniczych czynnie uczestniczyło 2,5 tys. strażaków ochotników.

Związek OSP to również członkowie wspierający, honorowi i blisko pół tysiąca członków młodzieżowych drużyn pożarniczych – informuje Stanisław Wolniczak, prezes zarządu oddziału Związku OSP w Lesznie.

W okresie tym jednostki OSP wsparte zostały przez samorządy kwotą blisko 4 mln zł, trzy jednostki otrzymały nowe wozy bojowe, kolejne dwie – sztandar. Medalami i odznakami uhonorowano ok. 480 ochotników głównie za działalność społeczną.

Podczas dyskusji poruszone zostały między innymi kwestie związane z podjęciem przez władze związku działań mających na celu pozyskanie dotacji na zakup nowych samochodów pożarniczych dla jednostek OSP. Jak również wniosek o legislację finansowania OSP, gratyfikację za udział czynny w akcjach ratowniczo – gaśniczych, ulgi podatkowe dla podmiotu gospodarczego utrzymujące jednostki ratowniczo – gaśnicze oraz ulgi dla członków OSP.

Delegatami na zjazd powiatowy z Gminy Włoszakowice byli:

Henryk Simon                        – prezes OSP Krzycko Wielkie

Stanisław Skorupiński           – naczelnik OSP Sądzia

Arkadiusz Pawlak                  – naczelnik OSP Włoszakowice

Wojciech Dworczak               – prezes OSP Zbarzewo

Bartosz Zając                         – prezes OSP Bukówiec Górny

 

Podczas zjazdu wybrano zarząd na kolejną kadencję, a skład jego przedstawia się następująco:

Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Lp.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Stanisław Wolniczak

2.

Wiceprezes

Wojciech Maćkowiak

3.

Wiceprezes

Henryk Siepak

4.

Sekretarz

Damian Gorwa

5.

Skarbnik

Arkadiusz Pawlak

6.

Członek prezydium

Robert Baran

7.

Członek prezydium

Przemysław Musielak

8.

Członek prezydium

Tadeusz Wojtkowiak

9.

Członek prezydium

Wojciech Konatowski

10.

Członek

Mariusz Ptak

11.

Członek

Stefan Kuśnierek

12.

Członek

Adam Wojciech

13.

Członek

Karol Dembicki

14.

Członek

Stanisław Skorupiński

15.

Członek

Jerzy Machowiak

16.

Członek

Grzegorz Mały

17.

Członek

Henryk Maliczak

 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1

Przewodniczący

Paweł Kaczmarek

2

Wiceprzewodniczący

Damian Gołembski

3

Sekretarz

Piotr Wąsiak

4

Członek

Jakub Kolbewrg

5

Członek

Marek Rybiński

6

Członek

Piotr Wąsiak

7.

Członek

Henryk Simon

8.

Członek

Józef Głowiak

 

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Stanisław Wolniczak

2.

Wiceprezes

Wojciech Maćkowiak

3.

Skarbnik

Przemysław Siwak

 

 

Przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

 

L.p.

Funkcja

Imię i nazwisko

1.

Prezes

Stanisław Wolniczak

2.

Członek Prezydium

Tadeusz Wojtkowiak