Podpisanie umowy kredytowej

Dodano: 2018-03-01 10:05

28 lutego w siedzibie Urzędu Gminy została zawarta umowa kredytowa z Bankiem Spółdzielczym we Włoszakowicach.

Umowę z Bankiem Spółdzielczym we Włoszakowicach reprezentowanym przez prezes Zarządu Dorotę Grygiel i członka Zarządu Sebastiana Wyskoka podpisał wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki. Umowa dotyczy kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 500 tys. zł w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2018 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, a jego oprocentowanie wynosi 2,45% w stosunku rocznym.  Termin spłaty pożyczki upływa 31 grudnia br.

A.A.