Podpisanie umowy na utrzymanie czystości

Dodano: 2017-12-29 14:25

W dniu 28 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisano umowę na utrzymanie czystości i porządku poprzez zbiórkę i wywóz odpadów z miejsc publicznych w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie i Dominicach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.

Wykonawcą usługi wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając z siedzibą w Błotnicy. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy opiewa na 196.560,00 zł brutto.

Umowę ze strony zamawiającego podpisał wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki, natomiast ze strony wykonawcy właściciel firmy Dominik Zając.

A. Cygan