W Dłużynie rozmawiano o parkingu

Dodano: 2017-12-07 15:04

Dnia 6 grudnia w Dłużynie odbyło się spotkanie dotyczące koncepcji budowy parkingu dla samochodów osobowych z zatoką autobusową przy miejscowej Szkole Podstawowej.

Podczas spotkania w jednej ze szkolnych sal dwie koncepcje realizacji inwestycji przedstawił pracownik ZDG Tomasz Samol. Wersja pierwsza uwzględnia stworzenie parkingu o powierzchni 860 m2 z 30 miejscami dla samochodów (szacunkowy koszt: 117.934 zł), a według wersji drugiej parking ma mieć aż 3290 m2 i posiadać ok. 150 miejsc (szacunkowy koszt: 444 202 zł). Obie koncepcje dostępne są w poniższych plikach pdf.

W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, sołtys Dłużyny Aniela Poloszyk, dyrektor SP Dłużyna Dariusz Walczak, kierownik ZDG Jerzy Michalski, prezes GZK Rafał Jagodzik, kierownik GZK ds. technicznych Bartosz Adamczewski, podinspektor UG ds. oświaty Marek Wodawski, przedstawicielki Rady Sołeckiej – Elżbieta Michałowska i Irena Pawłowska oraz  przewodniczący Rady Rodziców Mateusz Bąk.

Po wysłuchaniu opinii od osób uczestniczących w spotkaniu koncepcja będzie jeszcze raz przeanalizowana. Być może konieczne okaże się wprowadzenie zmian, które zostaną ponownie  przekazane do oceny.

W trakcie spotkania poruszono również kwestie podłączenia domostw do wykonanej niedawno sieci kanalizacji sanitarnej, budowy chodników przy ulicach Kościelnej i Szkolnej, poszerzenia ulicy Krótkiej oraz doprowadzenia światłowodów do miejscowości.

A.A.