Oczyszczą Rów Grotnicki

Dodano: 2017-11-29 09:03

W dniu 28 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „konserwacja Rowu Grotnickiego”.

Przetarg w formie zapytania ofertowego wygrał Zakład Usług Inżynieryjnych „GRAL” Grażyna Poszwińska z Zaborówca. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 21.500 zł, a termin realizacji ustalono na 15 grudnia 2017 r. Prace będą polegać na ręcznym wykoszeniu skarp rowu i mechanicznym odmuleniu namułu o grubości ok. 40 cm. Ma to na celu zapewnienie lepszego przepływu wody opadowej z rowów doprowadzających i urządzeń drenarskich ze znacznej części gminy Włoszakowice. Rów Grotnicki odbiera również oczyszczoną wodę z pobliskiej oczyszczalni ścieków i doprowadza ją do Kanału Boszkowskiego.

Ze strony wykonawcy umowę podpisał przedstawiciel firmy „GRAL” Aleksander Poszwiński, a ze strony zamawiającego wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie głównego księgowego Urzędu Gminy Moniki Ławeckiej. W podpisaniu uczestniczył również pracownik UG zajmujący się sprawami melioracji Bogusław Olejnik.

A.A.