Projekt POliŚ wkracza w kolejną fazę

Dodano: 2017-10-03 09:06

W dniu 2 października bieżącego roku oficjalnie rozpoczęto realizację zadań wchodzących w rozszerzony zakres projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej - Etap I” dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Właśnie tego dnia została zatwierdzona i podpisana przez wójta gminy Włoszakowice Stanisława Waligórę dokumentacja przetargowa na drugi etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach, który będzie realizowany w systemie zaprojektuj - wybuduj. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (przetargu nieograniczonym) zamieszczone zostało na stronie internetowej gminy Włoszakowice oraz Biuletynie Zamówień Publicznych.

W dalszej kolejności (po rozstrzygnięciu przetargu na rozbudowę oczyszczalni) ogłoszone zostaną zamówienia publiczne na pierwszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie oraz na nadzór inwestorski nad wymienionymi wyżej zadaniami.

Przypominamy, że dofinansowanie w/w przedsięwzięć było możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym na projekcie w wyniku dotychczas przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sądzi, Krzycku Wielkim i Dłużynie, modernizację sieci wodociągowej we Włoszakowicach, Sądzi i Krzycku Wielkim, nadzór inwestorski, promocję projektu, opracowanie studium wykonalności, nadzór autorski i archeologiczny oraz staraniom gminy jako beneficjenta - przygotowaniem odpowiednio uzasadnionego wystąpienia z pełną dokumentacją aplikacyjną do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Tekst: pełnomocnik ds. realizacji projektu POIiŚ Rafał Jagodzik, zdjęcie: A.A.