Powody zadłużenia gminy

Dodano: 2018-11-05 13:49

Dnia 24 października otrzymałem pismo z Zarządu Powiatu Leszczyńskiego (przygotowane 22 października) podpisane przez starostę Jarosława Wawrzyniaka (dostępne w załączniku). Dotyczy ono udzielenia przez gminę Włoszakowice pomocy finansowej powiatowi na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania Ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”. Udział naszej gminy w realizacji tego zadania miałaby stanowić połowę wymaganego wkładu własnego określonego na kwotę 1.762.814,00 zł.

Podczas rady budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Krzycku Wielkim, która miała miejsce w piątek 27 października, okazało się ponadto, że do naprawy nawierzchni asfaltowej na ulicy Szkolnej gmina Włoszakowice powinna dołożyć poza kontraktem około 300.000,00 zł. Podobną kwotę zamierza też dołożyć firma Werner Kenkel.

Gdyby gmina Włoszakowice przystąpiła do wymienionych wyżej inwestycji jej wydatki wzrosną łącznie o  2.062.814,00 zł. Niestety gmina nie posiada tych pieniędzy, dlatego też w przypadku zgody nowych władz na ich wydatkowanie potrzebne będzie zaciągnięcie kolejnego kredytu, co spowoduje wzrost długu do kwoty 15.005.513,80 zł.

W tym miejscu wypada przypomnieć, że podczas przebudowy i budowy drogi z Wijewa, przez Włoszakowice, do ronda najazdowego w Nietążkowie gminy Śmigiel i Włoszakowice były zmuszone dopłacić do powiatowej inwestycji odpowiednio 6.075.000,00 i 5.930.000,00 zł, a gmina Wijewo została z tej dopłaty zwolniona. Brakującą kwotę powiat zapłacił za Wijewo, nie tłumacząc publicznie dlaczego pozostałych partnerów potraktował inaczej. W tym miejscu należy przypomnieć, że wójt Wijewa jest członkiem tej samej partii co starosta i wicestarosta. Stwierdzam też, że powiat doskonale wiedział o bieżącym zadłużeniu naszej gminy związanym z realizacją inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Jest także wiadome, że powiat przymuszając wchodzące w jego skład gminy do udzielania sobie pomocy przy realizacji inwestycji na drogach powiatowych, skutecznie zwiększa swoje środki i nie musi się zadłużać przy korzystaniu ze środków unijnych. Jednocześnie nie rozumiem dlaczego starosta z pismem o pomoc finansową powiatowi nie zwrócił się do wicestarosty Roberta Kasperczaka, by ten załatwił sprawę po zaprzysiężeniu na wójta gminy Włoszakowice, co niebawem nastąpi.

O obecnie realizowanych inwestycjach gminy Włoszakowice z dużymi dofinansowaniami ze środków zewnętrznych na bieżąco informujemy na stronie internetowej gminy oraz w miesięczniku „Nasze Jutro”. Aby wykorzystać przyznane środki pomocowe z Unii Europejskiej gmina musiała pożyczać środki na udział własny. Najważniejsze z tych inwestycji to: budowa kanalizacji sanitarnej i częściowo wodociągowej w Dłużynie, Krzycku Wielkim, Sądzi i w części Boszkowa-Letniska, rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grotnikach, remont i modernizacja sali wiejskiej w Krzycku Wielkim, budowa asfaltu w Jezierzycach Kościelnych, rozbudowa szkoły podstawowej w Jezierzycach Kościelnych, dofinansowanie przebudowy ulic i dróg od kościoła we Włoszakowicach, przez Bukówiec Górny i dalej pod Boguszyn (wraz z obwodnicą wsi do granicy z powiatem kościańskim) oraz modernizacja drogi z Włoszakowic do Boszkowa-Letniska.

Stanisław Waligóra