Oświadczenie GZK w sprawie jakości wody

Dodano: 2018-10-10 11:41

Włoszakowice, dnia 9 października 2018 roku

Mieszkańcy Gminy Włoszakowice Odbiorcy Usług Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach w porozumieniu z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, w związku z rozpowszechnianiem informacji o niebezpiecznym skażeniu wody pitnej dystrybuowanej do odbiorców usług za pośrednictwem zarządzanej przez spółkę sieci wodociągowej wyrażamy stanowczy sprzeciw i dementujemy informacje jakoby woda ta stanowiła zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców gminy Włoszakowice.    

Wdrażana przez spółkę dezynfekcja sieci wodociągowej za pomocą tzw. „chlorowania” (podchlorynem sodu dozowanym do wody uzdatnionej w dawkach bezpiecznych –dopuszczalnych dla ludzi) ma zawsze miejsce w przypadku pogorszenia się higieny sieci wodociągowej i jest standardowym etapem w technologii uzdatniania wody.

Mówiąc o pogorszeniu się higieny sieci wodociągowej należy mieć na myśli przekroczenie parametrów (fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych) określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.     

Każdy przypadek pogorszenia się jakości wody, szczególnie pod względem mikrobiologicznym, jest niezwłocznie konsultowany z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lesznie, która uwzględniając wyniki badań laboratoryjnych (wykonywanych tylko i wyłącznie przez akredytowane laboratorium analityczne) i konsultując je z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu podejmuje decyzję o zamknięciu sieci wodociągowej, bądź w porozumieniu z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym o czynnościach, które należy podjąć w celu wyeliminowania jej przyczyny. PSSE i WSSE jako organy nadzorcze nad wodą służącą do spożycia przez ludzi decydują również o tym, czy wydać w tej sprawie stosowny komunikat na własnej stronie internetowej.   

Nieprawdą jest również to, iż wyniki badań wody i przypadki spadku jej jakości nie są upubliczniane – każdy przypadek konieczności dezynfekcji sieci wodociągowej lub ujęć głębinowych jest upubliczniany na stronie internetowej www.gzk.wloszakowice.pl.

Ponadto sprostować należy opublikowaną w dniu 8 października 2018 rokum. in. na portalu www.elka.pl informację pt.: „Bakterie e.coli w wodziewe Włoszakowicach”. ponieważ nieprawdą jest że szczep bakterii escherichia coli (pałeczka okrężnicy) jest powodem obniżenia jakości wody w sieci wodociągowej – takich bowiem w badanych próbach nie stwierdzono. Powodem obniżenia jakości wody jest obecność wskaźnikowych bakterii z grupy coli.

Biorąc powyższe pod uwagę publicznie wzywamy wszystkie osoby, które nieprawnie i bezpodstawnie rozpowszechniają przedmiotowe informacje do zaprzestania tego procederu i nie wprowadzania w błąd mieszkańców gminy Włoszakowice.         

Postępowanie takie to nic innego jak tworzenie tzw. fake newsów (forma przekazywania informacji, która opiera się na celowej dezinformacji lub oszustwie, wprowadzeniu w błąd, zasianiu paniki, rozprzestrzeniana poprzez drukowanie i nadawcze serwisy informacyjne, media elektroniczne czy serwisy społecznościowe) powodujących manipulację opinią publiczną i podważanie bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Z poważaniem za Zarząd: Rafał Jagodzik – Prezes Zarządu

Oryginalny dokument zamieszczamy w poniższym pliku pdf.