Oferta sprzedaży Zespołu Pałacowo – Parkowo – Folwarcznego w Zbarzewie

Dodano: 2018-05-08 14:56

 

Gmina Włoszakowice posiada do zbycia zespół pałacowo – parkowo – folwarczny w Zbarzewie.

 Zespół obejmuje następujące działki:

  1. 236 o powierzchni 1,3500 ha,

  2. 244/1 o powierzchni 1,3200 ha,

  3. 244/5 o powierzchni 1,7265 ha,

  4. 238 o powierzchni 0,1200 ha,

W skład zespołu wchodzą:

  1. park (obejmujący działki 236, 238 i część działki 244/1),

  2. budynek pałacu,

  3. obiekty folwarku: budynek magazynu I, budynek spichlerza, budynek magazynu II, budynek chlewni, budynek obory I, budynek obory II, budynek stodoły, budynek chlewni pracowniczej,

  4. staw,

Działki nr 236, 244/1, 244/5, 238 wpisane do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 września 1987r. pod numerem 1025/A.

Szczegółowych informacji dotyczących sprzedaży obiektu udziela Urząd Gminy Włoszakowice biuro nr 117 lub pod numerem telefonu 65 52 52 992.