Podpisanie umowy pn. „Odbiór odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice”.

Dodano: 2017-06-29 09:37

W dniu 28 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Włoszakowice na okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Wykonawcą usługi wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest pan Dominik Zając prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo - Handlowa Dominik Zając z siedzibą w Błotnicy przy ul. Szkolnej 46.

Umowę ze strony zamawiającego podpisał wójt gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie skarbnik gminy Marii Rolki, natomiast ze strony wykonawcy właściciel firmy Dominik Zając.

Tekst: Barbara Dąbkowska, zdjęcia: A.A.