Trzeciomajowa msza za Ojczyznę

Dodano: 2017-05-03 19:50

W święto narodowe 3 maja na boisku we włoszakowickim parku odbyła się tradycyjna msza święta polowa w intencji Ojczyzny, upamiętniająca 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Nabożeństwo jak co roku było połączono z odnowieniem sławnych ślubów jasnogórskich, napisanych w 1956 r. przez prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.

Środowa msza święta rozpoczęła się o godzinie 10 i koncelebrowało ją dwóch włoszakowickich kapłanów: ksiądz wikariusz Karol Maciejak i ksiądz proboszcz Andrzej Szulc, który następnie wygłosił kazanie poświęcone kultowi maryjnemu i patriotyzmowi. Obok licznie zgromadzonych wiernych w nabożeństwie uczestniczyły również poczty sztandarowe reprezentujące miejscowe organizacje i instytucje, w tym: Związek Kombatantów RP, Włoszakowickie Bractwo Kurkowe, Kółko Rolnicze, Towarzystwo Kolejarzy, Ochotniczą Straż Pożarną z Włoszakowic i Dominic, Polskie Stronnictwo Ludowe, a także Zespół Szkół Ogólnokształcących. Na mszy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych z wójtem gminy Włoszakowice Stanisławem Waligórą na czele. Nie mogło zabraknąć też śpiewaków z Parafialnego Chóru Pań „Mater Dei” i Chóru Męskiego im. Karola Kurpińskiego, którzy pod dyrekcją Mariusza Kowalczyka zadbali o odpowiednią oprawę muzyczną wydarzenia.

Uroczystą mszę świętą zwieńczyło odśpiewanie "Warszawianki" Karola Kurpińskiego i wystrzał z hakownicy w wykonaniu brata kurkowego Jerzego Mierzyńskiego. Jednym z ważnych elementów ceremonii było również poświęcenie tarczy Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego, które tego dnia przeprowadzało tradycyjne królewskie strzelanie.

Organizatorem trzeciomajowej mszy był Gminny Ośrodek Kultury przy pomocy Zarządu Dróg Gminnych, miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" i parafii Włoszakowice. Należy wspomnieć, że podobne nabożeństwa w intencji Ojczyzny odbyły się również w pozostałych kościołach naszej gminy.

A.A.