Powierzenie stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie

Dodano: 2016-08-30 14:21

Włoszakowicką tradycją stało się już, że dla osób, które pomyślnie przeszły postępowanie konkursowe zorganizowane zgodnie z przepisami oświatowymi, organizuje się uroczystość, w czasie której odbierają oni z rąk Wójta gminy Włoszakowice akty powierzeń. Zdecydowana większość adresatów uroczystości to osoby z doświadczeniem dyrektorskim. Tak było i w tym przypadku, albowiem Dariusz Walczak - aktualny Dyrektor Zespołu Szkół w Dłużynie (który obejmuje ten urząd do dnia 31 sierpnia br.) odebral z rąk Stanisława Waligóry - Wójta Gminy Włoszakowice - akt powierzenia stanowiska dyrektora ZS w Dłużynie na kolejny 5-letni okres czasu, tj. od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Wójt pogratulował zwycięstwa w konkursie i wyboru na stanowiska dyrektora. Kwiaty wręczyła Monika Klemenska - Sekretarz Gminy Włoszakowice. Gratulacje złożył również Marek Wodawski - podinspektor ds oświaty UG.

MW, zdjęcia: A.A.

powierzenie stanowiska

powierzenie stanowiska