Zgłaszanie nieprawidłowości

Dodano: 2016-09-23 10:09

MENU
INFSR

Zgłaszanie nierpawidłowości 

Zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości podczas realizacji projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I" należy dokonywać na adres e-mail:

 naduzycia.POIS@mr.gov.pl 

Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń nieprawidłowości znajdują się pod poniższymi adresami:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci 

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/