Media

Dodano: 2016-09-15 15:13

MENU
INFSR

Media

Dodano 02.01.2017r.

Podpisanie kolejnych umów w ramach rozbudowy gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (artykuł miesięcznika "Nasze Jutro")

artykuł 

 

Dodano 13.10.2016r.

Podpisanie dwóch umów z Wykonawcami na realizację zamówień:

 "Wykonanie usługi pełnienia nadzoru autorskiego nad projektem: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap Dłużyna" 

"Wykonanie usługi nadzoru archeologicznego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/7/1913,kolejne-umowy-w-ramach-poiis-podpisane.html 

(artykuł opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice http://www.wloszakowice.pl )

 

 

Dodano 29.09.2016r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą  na realizację zadania: "Wykonanie, dostawa i montaż siedmiu tablic informacyjnych o wymiarach 2 x 3 metry wraz z konstrukcją stalową" w ramach zadania pn.: " Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014 – 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" (artykuł opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice http://www.wloszakowice.pl )

http://wloszakowice.pl/news/7/1893,zawarcie-pierwszej-umowy.html 

 

Dodano 23.09.2016r. 

Podpisanie umowy z NFOŚiGW (artykuł miesięcznika "Nasze Jutro")

 

Dodano  16.09.2016r. Podpisanie umowy z NFOŚiGW (film)

http://wloszakowice.pl/news/7/1866,wloszakowice-zdobyly-pieniadze-unijne-na-kanalizacje.html