Zamówienia publiczne

Dodano: 2016-09-15 10:41

MENU
INFSR

Zamówienia publiczne

Dodano 27.02.2017r. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

http://wloszakowice.pl/news/21/2227,przetarg-nieograniczony-na-budowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-oraz-wymiane-sieci-wodociagowej-w-sadzi-i-krzycku-wielkim.html

 

Dodano 13.02.2017r. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap Sądzia-Krzycko Wielkie"

http://wloszakowice.pl/news/21/2201,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wykonanie-uslugi-nadzoru-autorskiego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-sadzia-krzycko-wielkie.html

 

Dodano 30.01.2017r. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I - etap Sądzia i Krzycko Wielkie"

http://wloszakowice.pl/news/21/2186,ogloszenie-o-zapytaniu-ofertowym-na-wykonanie-uslugi-nadzoru-autorskiego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i-etap-kanalizacja-sadzia-i-krzycko-wielkie.html

 

Dodano 29.11.2016r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach"

http://wloszakowice.pl/news/21/2056,ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-dluzynie-wraz-z-modernizacja-sieci-wodociagowej-na-ul-leszczynskiej-i-ul-ogrodowej-oraz-wodociagowej-stacji-pompowej-we-wloszakowicach.html 

 

Dodano 03.11.2016r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Nadzór inwestorski nad projektem pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/2000,ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nadzor-inwestorski-nad-projektem-pn-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html

 

Dodano 04.10.2016r. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/1900,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wykonanie-uslugi-pelnienia-nadzoru-autorskiego-nad-projektem-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-dluzyna.html 

 

Dodano 03.10.2016r. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie usługi nadzoru archeologicznego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infratruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/1898,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wykonanie-uslugi-nadzoru-archeologicznego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html 

 

Dodano 26.09.2016r. Protokół z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie, dostawę i montaż siedmiu tablic informacyjnych o wymiarach 2 x 3 metry wraz z konstrukcją stalową"

http://wloszakowice.pl/zasoby/Protokol_z_postepowania.pdf

 

Dodano 20.09.2016r. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach

http://wloszakowice.pl/news/21/1874,przetarg-nieograniczony-na-budowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-dluzynie-wraz-z-modernizacja-sieci-wodociagowej-na-ul-leszczynskiej-i-ul-ogrodowej-oraz-wodociagowej-stacji-pompowej-we-wloszakowicach.html 

 

Dodano 19.09.2016r. Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad projektem pn.:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/1871,przetarg-nieograniczony-na-nadzor-inwestorski-nad-projektem-pn-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html 

 

Dodano 15.09.2016r. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym o wykonanie usługi nadzoru archeologicznego w ramach projektu:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap"

 http://wloszakowice.pl/news/21/1865,ogloszenie-o-zapytaniu-ofertowym-na-wykonanie-uslugi-nadzoru-archeologicznego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html