Zamówienia publiczne

Dodano: 2016-09-15 10:41

MENU
INFSR

Zamówienia publiczne

Dodano 8.01.2018r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/2861,ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-boszkowie-letnisku-boszkowie-dominicach-i-ujazdowie-etap-i.html

 

Dodano 4.01.2018r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie"

http://wloszakowice.pl/news/21/2854,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dla-zadania-pn-pelnienie-nadzoru-inwestorskiego.html

 

Dodano 22.12.2017r. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Grotnikach oraz budową kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie

http://wloszakowice.pl/news/21/2829,ogloszenie-o-zapytaniu-ofertowym-dot-pelnienia-nadzoru-inwestorskiego-nad-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-grotnikach-oraz-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-boszkowie-letnisku-boszkowie-dominicach-i-ujazdowie.html

Dodano 22.12.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/2828,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dla-zadania-pn-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-boszkowie-letnisku-boszkowie-dominicach-i-ujazdowie-etap-i.html

Dodano 23.11.2017r. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Boszkowie-Letnisku, Boszkowie, Dominicach i Ujazdowie - Etap I

http://wloszakowice.pl/news/21/2746,przetarg-nieograniczony-na-budowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-boszkowie-letnisku-boszkowie-dominicach-i-ujazdowie-etap-i.html

Dodano 21.11.2017r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach - Etap II

http://wloszakowice.pl/news/21/2736,ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-grotnikach-etap-ii.html

Dodano 14.11.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Grotnikach - Etap II"

http://wloszakowice.pl/news/21/2720,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dla-zadania-pn-rozbudowa-i-modernizacja-oczyszczalni-sciekow-w-grotnikach-etap-ii.html

Dodano 02.10.2017r. Przetarg nieograniczony na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Grotnikach - Etap II

http://wloszakowice.pl/news/21/2623,przetarg-nieograniczony-na-rozbudowe-i-modernizacje-oczyszczalni-sciekow-w-grotnikach-etap-ii.html

Dodano 04.05.2017r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymiana sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim"

http://wloszakowice.pl/news/21/2347,ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-oraz-wymiana-sieci-wodociagowej-w-sadzi-i-krzycku-wielkim.html

Dodano 21.04.2017r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim"

http://wloszakowice.pl/news/21/2318,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-dla-zadania-pn-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-oraz-wymiana-sieci-wodociagowej-w-sadzi-i-krzycku-wielkim.html

Dodano 27.02.2017r. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sieci wodociągowej w Sądzi i Krzycku Wielkim

http://wloszakowice.pl/news/21/2227,przetarg-nieograniczony-na-budowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-oraz-wymiane-sieci-wodociagowej-w-sadzi-i-krzycku-wielkim.html

 

Dodano 13.02.2017r. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap Sądzia-Krzycko Wielkie"

http://wloszakowice.pl/news/21/2201,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wykonanie-uslugi-nadzoru-autorskiego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-sadzia-krzycko-wielkie.html

 

Dodano 30.01.2017r. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na wykonanie usługi nadzoru autorskiego w ramach projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I - etap Sądzia i Krzycko Wielkie"

http://wloszakowice.pl/news/21/2186,ogloszenie-o-zapytaniu-ofertowym-na-wykonanie-uslugi-nadzoru-autorskiego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i-etap-kanalizacja-sadzia-i-krzycko-wielkie.html

 

Dodano 29.11.2016r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach"

http://wloszakowice.pl/news/21/2056,ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-dluzynie-wraz-z-modernizacja-sieci-wodociagowej-na-ul-leszczynskiej-i-ul-ogrodowej-oraz-wodociagowej-stacji-pompowej-we-wloszakowicach.html 

 

Dodano 03.11.2016r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - "Nadzór inwestorski nad projektem pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/2000,ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nadzor-inwestorski-nad-projektem-pn-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html

 

Dodano 04.10.2016r. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie usługi pełnienia nadzoru autorskiego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/1900,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wykonanie-uslugi-pelnienia-nadzoru-autorskiego-nad-projektem-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-dluzyna.html 

 

Dodano 03.10.2016r. Protokół z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie usługi nadzoru archeologicznego w ramach projektu: Rozbudowa i modernizacja infratruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/1898,informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-wykonanie-uslugi-nadzoru-archeologicznego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html 

 

Dodano 26.09.2016r. Protokół z przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Wykonanie, dostawę i montaż siedmiu tablic informacyjnych o wymiarach 2 x 3 metry wraz z konstrukcją stalową"

http://wloszakowice.pl/zasoby/Protokol_z_postepowania.pdf

 

Dodano 20.09.2016r. Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie wraz z modernizacją sieci wodociągowej na ul. Leszczyńskiej i ul. Ogrodowej oraz wodociągowej stacji pompowej we Włoszakowicach

http://wloszakowice.pl/news/21/1874,przetarg-nieograniczony-na-budowe-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-dluzynie-wraz-z-modernizacja-sieci-wodociagowej-na-ul-leszczynskiej-i-ul-ogrodowej-oraz-wodociagowej-stacji-pompowej-we-wloszakowicach.html 

 

Dodano 19.09.2016r. Przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad projektem pn.:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I"

http://wloszakowice.pl/news/21/1871,przetarg-nieograniczony-na-nadzor-inwestorski-nad-projektem-pn-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html 

 

Dodano 15.09.2016r. Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym o wykonanie usługi nadzoru archeologicznego w ramach projektu:

"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociagowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap"

 http://wloszakowice.pl/news/21/1865,ogloszenie-o-zapytaniu-ofertowym-na-wykonanie-uslugi-nadzoru-archeologicznego-w-ramach-projektu-rozbudowa-i-modernizacja-infrastruktury-wodociagowo-kanalizacyyjnej-aglomeracji-wloszakowice-etap-i.html