Zarządzanie projektem

Dodano: 2016-09-13 18:58

MENU
INFSR

Zarządzanie projektem

 

Zespół do realizacji projektu pt. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice - Etap I" powołany zarządzeniem Nr 82/2015 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 9 listopada 2015r.

Skład osobowy zespołu:

1. Rafał Jagodzik - Przewodniczący Zespołu / Pełnomocnik ds. realizacji projektu / Pion ds.technicznych

2. Hubert Patelka - Zastępca Przewodniczącego Zespołu / Kierownik projektu / Pion ds. administracyjno - prawnych

3. Karolina Nowak - Członek Zespołu / Pion ds. finansowych, monitoringu, sprawozdawczości i promocji

4. Monika Ławecka - Członek Zespołu / Pion ds. finansowych, monitoringu, sprawozdawczości i promocji

5. Monika Biernacik - Członek Zespołu / Pion ds. finansowych, monitoringu, sprawozdawczości i promocji

6. Bartosz Adamczewski - Członek Zespołu / Pion ds. technicznych

7. Mateusz Mroziński - Członek Zespołu / Pion ds. administracyjno - prawnych