informacja o wywieszeniu wykazu - dzierżawa nieruchomości w Boguszynie, Bukówcu Górnym, Charbielinie, Dominicach, Dłużynie, Grotnikach, Jezierzycach Kościelnych, Krzycku Wielkim, Skarżyniu, Sądzi, Zbarzewie, Boszkowie, Włoszakowicach

Dodano: 2019-06-04 12:51

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 4 czerwca 2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz składników majątkowych, stanowiących własność Gminy Włoszakowice, oznaczonych numerami działek:

 

 1. części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,9467 ha, oznaczonej numerem działki 40/6, położonej w Boguszynie,
 2. lokali użytkowych oraz części nieruchomości gruntowej o powierzchni 22,68 m², położonych na działce numer 306 w Bukówcu Górnym,
 3. części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,1014 ha, oznaczonej numerem działki 700, położonej w Bukówcu Górnym,
 4. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3400 ha, oznaczonej numerem działki 793, położonej w Bukówcu Górnym,
 5. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3929 ha, oznaczonej numerem działki 796/4, położonej w Bukówcu Górnym,
 6. nieruchomości gruntowej o powierzchni 2,3711 ha, oznaczonej numerem działki 808/12, położonej w Bukówcu Górnym,
 7. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,8800 ha oznaczonej numerem działki 1, położonej w Charbielinie,
 8. lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 69,44 m², położonych na działce nr 134/1 w Charbielinie,
 9. lokalu mieszkalnego o powierzchni 43,8 m² położonego na działce nr 49/29 w Dominicach,
 10. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,9400 ha, oznaczonej numerem działki 120, położonej w Dłużynie,
 11. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3000 ha, oznaczonej numerem działki 339/4, położonej w Dłużynie,
 12. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,7500 ha, oznaczonej numerem działki 74, położonej w Dłużynie,
 13. nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5245 ha oznaczonych numerami działek: 105/8, 106/5, 107/1, 108/5, 109/1, położonych w Boszkowie – Letnisku,
 14. części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3099 ha, oznaczonej numerem działki 984, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
 15. części nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,7543 ha, oznaczonej numerem działki 999/4, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
 16. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,1900 ha, oznaczonej numerem działki 217/5, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
 17. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5170 ha, oznaczonej numerem działki 256/2, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
 18. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,8100 ha, oznaczonej numerem działki 327, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
 19. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,3800 ha, oznaczonej numerem działki 328, położonej w Jezierzycach Kościelnych,
 20. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 6,3400 ha oznaczonej numerem działki 107/2, położonej w Krzycku Wielkim,
 21. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,2800 ha oznaczonej numerem działki 174/6, położonej w Krzycku Wielkim,
 22. lokalu mieszkalnego o powierzchni 35,58 m², położonego na działce nr 351/8 w Krzycku Wielkim,
 23. lokalu mieszkalnego o powierzchni 80,52 m², położonego na działce nr 351/8 w Krzycku Wielkim,
 24. lokalu mieszkalnego o powierzchni 63,05 m², położonego na działce nr 351/8 w Krzycku Wielkim,
 25. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,1400 ha oznaczonej numerem działki 354/1, położonej w Krzycku Wiekim,
 26. części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,5100 ha oznaczonej numerem działki 355/1, położonej w Krzycku Wiekim,
 27. lokali użytkowych o powierzchni 106,5 m², położonych na działce numer 435/10 w Krzycku Wielkim,
 28. lokali użytkowych o powierzchni 27,7 m², położonych na działce numer 435/10 w Krzycku Wielkim,
 29. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 7,7100 ha oznaczonej numerem działki 520, położonej w Krzycku Wiekim,
 30. części nieruchomości gruntowych rolnych o łącznej powierzchni 3,9593 ha oznaczonej numerem działek 544/16,544/18, 544/14, położonych w Krzycku Wiekim,
 31. lokali użytkowych (sali wiejskiej) o powierzchni 371,3 m², położonych na działkach numer 7/1, 7/2 w Skarżyniu,
 32. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,4300 ha oznaczonej numerami działek 125/19,125/20, 125/21, 125/22, 125/23,, położonej w Sądzi,
 33. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2014 ha oznaczonej numerem działki 130, położonej w Sądzi,
 34. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,4200 ha oznaczonej numerem działki 158, położonej w Sądzi,
 35. części nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,1008 ha oznaczonej numerem działki 50, położonej w Sądzi,
 36. lokali użytkowych o powierzchni 59,76 m², położonych na działce numer 114/3 we Włoszakowicach,
 37. lokali użytkowych o powierzchni 21,99 m², położonych na działce numer 114/3 we Włoszakowicach,
 38. lokali użytkowych o powierzchni 181,4 m², położonych na działce numer 114/3 we Włoszakowicach,
 39. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,4700 ha oznaczonej numerem działki 221/1, położonej we Włoszakowicach,
 40. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,8250 ha oznaczonej numerem działki 221/11, położonej we Włoszakowicach,
 41. nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0018 ha oznaczonej numerem działki 411, położonej we Włoszakowicach,
 42. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,0400 ha oznaczonej numerem działki 53, położonej we Włoszakowicach,
 43. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,4500 ha oznaczonej numerem działki 692/14, położonej we Włoszakowicach,
 44. lokali użytkowych o powierzchni 205,56 m², położonych na działce nr 693/8 we Włoszakowicach,
 45. lokali użytkowych o powierzchni 150,00 m², położonych na działce nr 693/8 we Włoszakowicach,
 46. nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 19,3400 ha oznaczonej numerem działki: 1199/4, położonej we Włoszakowicach,
 47. lokalu mieszkalnego o powierzchni 66,4 m², położonych na działce nr 195/6 w Zbarzewie,
 48. nieruchomość gruntowa rolna o powierzchni 1,4300 ha oznaczonej numerem działki 195/9 położonej w Zbarzewie,
 49. lokalu mieszkalnego o powierzchni 77,0 m², położonych na działce nr 204/4 w Zbarzewie,
 50. lokalu mieszkalnego o powierzchni 20,31 m², położonych na działce nr 244/3 w Zbarzewie,
 51. lokalu mieszkalnego o powierzchni 30,9 m², położonych na działce nr 244/3 w Zbarzewie,
 52. lokalu mieszkalnego o powierzchni 28,8 m², położonych na działce nr 244/3 w Zbarzewie,
 53. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,0800 ha oznaczonej numerem działki 259/1 położonej w Zbarzewie,
 54. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 1,0900 ha oznaczonej numerem działki 260 położonej w Zbarzewie,
 55. nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 0,0923 ha oznaczonej numerem działki 458/6 położonej w Zbarzewie.
 56. lokalu użytkowego o powierzchni 484,51 m², położonego na działce nr 693/8 we Włoszakowicach,
 57. lokalu użytkowego o powierzchni 18,17 m², położonego na działce nr 501/4 w Bukówcu Górnym,
 58. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0027 ha oznaczonej numerem działki 1123/3 położonej we Włoszakowicach,
 59. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0036 ha oznaczonej numerem działki 1122/4 położonej we Włoszakowicach,
 60. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0199 ha, oznaczona numerem działki 49/18, położona w Dominicach,
 61. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0197 ha, oznaczona numerem działki 49/19, położona w Dominicach,
 62. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0335 ha, oznaczona numerem działki 49/20, położona w Dominicach,
 63. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0360 ha, oznaczona numerem działki 49/21, położona w Dominicach,
 64. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,1416 ha, oznaczona numerem działki 49/29, położona w Dominicach,
 65. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0390 ha, oznaczona numerem działki 49/31, położona w Dominicach,
 66. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0300 ha, oznaczona numerem działki 49/33, położona w Dominicach,
 67. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0309 ha, oznaczona numerem działki 49/34, położona w Dominicach,
 68. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0290 ha, oznaczona numerem działki 49/35, położona w Dominicach,
 69. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0300 ha, oznaczona numerem działki 49/36, położona w Dominicach,
 70. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0305 ha, oznaczona numerem działki 49/37, położona w Dominicach,
 71. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0288 ha, oznaczona numerem działki 49/38, położona w Dominicach,
 72. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0272 ha, oznaczona numerem działki 49/39, położona w Dominicach,
 73. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0280 ha, oznaczona numerem działki 49/40, położona w Dominicach,
 74. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0280 ha, oznaczona numerem działki 49/41, położona w Dominicach,
 75. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0324 ha, oznaczona numerem działki 49/42, położona w Dominicach,
 76. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0373 ha, oznaczona numerem działki 49/45, położona w Dominicach,
 77. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4406 ha, oznaczona numerem działki 163/32, położona w Boszkowie,
 78. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,4818 ha, oznaczona numerem działki 146/1, położona w Charbielinie,
 79. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,9900 ha, oznaczona numerem działki 225/1, położona w Dłużynie,
 80. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5000 ha, oznaczona numerem działki 747/1, położona w Grotnikach
 81. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5100 ha, oznaczona numerem działki 184, położona w Boszkowie,
 82. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0171 ha, oznaczonej numerem działki 185, położonej w Zbarzewie,
 83. nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,1889 ha, oznaczona numerem działki 77, położona w Dominicach,
 84. nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,1882 ha, oznaczona numerem działki 80, położona w Dominicach,
 85. nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,5324 ha, oznaczona numerem działki 647/18, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice),
 86. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5255 ha, oznaczona numerem działki 103/16, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
 87. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0110 ha, oznaczona numerem działki 316/16, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
 88. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0650 ha, oznaczonej numerem działki 13/1, położonej w Krzycku Wielkim,
 89. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3067 ha, oznaczona numerem działki 49/27, położona w Dominicach,
 90. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3200 ha, oznaczona numerem działki 747/2, położona w Grotnikach,
 91. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0109 ha, oznaczona numerem działki 315/12, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki),
 92. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,3851 ha, oznaczona numerem działki 647/11, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice),
 93. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1868 ha, oznaczona numerem działki 647/12, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice),
 94. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1134 ha, oznaczona numerem działki 647/21, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice),
 95. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,5716 ha, oznaczona numerem działki 647/24, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice),
 96. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 1,7678 ha, oznaczona numerem działki 501/4, położona w Bukówcu Górnym,
 97. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,1707 ha, oznaczona numerem działki 740/1, położona w Bukówcu Górnym,
 98. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1007 ha, oznaczona numerem działki 740/2, położona w Bukówcu Górnym,
 99. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0942 ha, oznaczona numerem działki 740/3, położona w Bukówcu Górnym,
 100. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,1905 ha, oznaczona numerem działki 515/3, położona w Dłużynie,
 101. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,8776 ha, oznaczona numerem działki 339/5, położona w Dłużynie,
 102. część nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,5070 ha, oznaczonej numerem działki 693/8, położonej we Włoszakowicach,
 103. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0970 ha, oznaczona numerem działki 692/4, położonej we Włoszakowicach,
 104. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,1669 ha, oznaczona numerem działki 529/5, położona we Włoszakowicach,
 105. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0244 ha, oznaczona numerem działki 529/4, położona we Włoszakowicach,
 106. nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0940 ha, oznaczona numerem działki 704/4, położona w Bukówcu Górnym,
 107. lokal użytkowy o powierzchni 636 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1199/4, położonej we Włoszakowicach,
 108. lokal użytkowy o powierzchni 318 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 435/10, położonej w Krzycku Wielkim,
 109. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,1200 ha, oznaczona numerem działki 359/4, położona we Włoszakowicach,
 110. lokal użytkowy o powierzchni 536,03 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 692/12, położonej we Włoszakowicach,
 111. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0508 ha, oznaczonej numerem działki 692/4, położonej we Włoszakowicach,
 112. lokal użytkowy o powierzchni 90 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1199/4, położonej we Włoszakowicach,
 113. lokal użytkowy o powierzchni 285,57 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1199/4, położonej we Włoszakowicach,
 114. nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,2500 ha, oznaczona numerem działki 312, położona w Jezierzycach Kościelnych,
 115. lokal użytkowy o powierzchni 15,3 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 244/3, położonej w Zbarzewie,
 116. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0010 ha, oznaczonej numerem działki 692/12, położonej we Włoszakowicach,
 117. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0400 ha, oznaczonej numerem działki 7/2, położonej w Skarżyniu,
 118. część nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0530 ha, oznaczonej numerem działki 134/1, położonej w Charbielinie,
 119. lokal użytkowy o powierzchni 112,53 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1199/4, położonej we Włoszakowicach,
 120. lokal użytkowy o powierzchni 161,9 m², na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1199/4, położonej we Włoszakowicach,

 

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.