informacja o wywieszeniu wykazu - użyczenie lokalu użytkowego w Boszkowie - Letnisku

Dodano: 2019-06-04 12:29

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 4 czerwca 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej:

1. położonych w Boszkowie - Letnisku przy ul. Turystycznej nr 7, o powierzchni 330,42 m², na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 638/47, objętej księgą wieczystą nr PO1L/00024110/8,