Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości we Włoszakowicach,

Dodano: 2019-06-04 12:15

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 4 czerwca 2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 704/1, o powierzchni: 0,0052 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043706/2 przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.