Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości w Sądzi

Dodano: 2019-06-04 11:56

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 4 czerwca 2019r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w Sądzi, oznaczonej numerem działki 138/7, o powierzchni: 0,0564 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00041058/0 przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany.