Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości w Boguszynie

Dodano: 2019-03-06 11:53

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Włoszakowice położonych w Boguszynie, oznaczonych numerami działek:

 

1. 76/15 o powierzchni 0,0716 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

2. 76/16 o powierzchni 0,0640 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

3. 76/17 o powierzchni 0,0640 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

4. 76/18 o powierzchni 0,0628 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

5. 76/19 o powierzchni 0,0803 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

6. 76/20 o powierzchni 0,0640 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

7. 76/21 o powierzchni 0,0640 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

8. 76/22 o powierzchni 0,0628 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

9. 76/24 o powierzchni 0,0748 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

10. 76/25 o powierzchni 0,0720 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

11. 76/26 o powierzchni 0,0714 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

12. 76/27 o powierzchni 0,0696 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00043707/9,

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.