informacja o wywieszeniu wykazu - użyczenie nieruchomości we Włoszakowicach, Jezierzycach Kościelnych, Krzycku Wielkim

Dodano: 2019-03-06 10:59

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 4 marca 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy:

 

1. położonej we Włoszakowicach przy Pl. Kurpińskiego nr 30, oznaczonej numerem działki 132/9, o powierzchni 1,5809 ha; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026811/6,

2. położonej w Jezierzycach Kościelnych przy ul. Leszczyńskiej nr 33, oznaczonej numerem działki 258, o powierzchni 0,5000 ha; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026791/9,

3. położonej w Jezierzycach Kościelnych przy ul. Szkolnej nr 25, oznaczonej numerem działki 190/5, o powierzchni 0,7676 ha; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026788/5,

4. położonej w Jezierzycach Kościelnych przy ul. Szkolnej nr 25, oznaczonej numerem działki 190/4, o powierzchni 0,0232 ha; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026788/5,

5. położonej w Jezierzycach Kościelnych przy ul. Szkolnej nr 25, oznaczonej numerem działki 190/6, o powierzchni 0,0684 ha; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026788/5,

6. położonej w Jezierzycach Kościelnych przy ul. Szkolnej nr 25, oznaczonej numerem działki 190/7, o powierzchni 0,0719 ha; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026788/5,

7. położonej w Krzycku Wielkim przy ul. Szkolnej nr 6, oznaczonej numerem działki 435/10, o powierzchni 1,6571 ha; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026805/1,