informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości w Jezierzycach Kościelnych

Dodano: 2019-02-14 14:24

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Jezierzyce Kościelne ul. Leszczyńska 36, oznaczonej numerem działki 193/8, o powierzchni 0,0525 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00026793/3, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego