Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości w Grotnikach

Dodano: 2018-12-08 14:49

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Grotnikach, oznaczonej numerem działki 756/3, o powierzchni 0,0050 ha, objętej księgą wieczystą nr PO1L/00043732/3, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.