Zapytanie ofertowe "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1.083.154,48 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań"

Dodano: 2018-12-06 15:29