Informacja o wywieszeniu wykazu - dzierżawa części nieruchomości w Charbielinie

Dodano: 2018-12-05 09:50

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Charbielinie, oznaczonej numerem działki 134/1, o powierzchni 0,0530 ha, objętej księgą wieczystą nr PO1L/00051930/0, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.