Informacja o wywieszeniu wykazu - dzierżawa części nieruchomości w Skarżyniu

Dodano: 2018-11-05 11:33

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 5 listopada 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Skarżyniu, oznaczonej numerem działki 7/2, o powierzchni 0,0400, objętej księgą wieczystą nr PO1L/00058413/9, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.