Informacja o wywieszeniu wykazu – zbycie nieruchomości w Dłużynie

Dodano: 2018-09-19 09:45

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 18 września 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz  nieruchomości gruntowej,  położonej w Dłużynie, oznaczonej numerem działki: 139/1, o powierzchni 0,0330 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/0007243/4.

Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.