Informacja o wywieszeniu wykazu – zbycie nieruchomości we Włoszakowicach, Zbarzewie, Krzycku Wielkim, Grotnikach, Boszkowie, Bukówcu Górnym, Sądzi

Dodano: 2018-09-19 09:42

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 18 września 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych: Włoszakowice, Zbarzewo, Krzycko Wielkie, Grotniki, Boszkowo, Bukówiec Górny, Sądzia oznaczonych numerami działek:

 1. 711 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,3200 ha,  objętej księgą wieczystą KW PO1L/00043441/6, 
 2. 335/1 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0145 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00024110/8,
 3. 338/1 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0033 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00024110/8,
 4. 339/9 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0035 ha, objętej księgą wieczystą   KW PO1L/00024110/8,
 5. 339/11 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0047 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00024110/8,
 6. 339/13 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0048 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00024110/8,
 7. 339/15 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0173 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00024110/8,
 8. 443/1 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0167 ha,  objętej księgą wieczystą KW PO1L/00024110/8,
 9. 692/10 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0640 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00024110/8,
 10. 278/1 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0045 ha,  objętej księgą wieczystą KW PO1L/00043464/3,
 11. 288/1 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0015 ha,  objętej księgą wieczystą KW PO1L/00043464/3,
 12. 574/1 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0056 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00043464/3,
 13. 1199/3 (obręb geodezyjny Włoszakowice), o pow. 0,0197 ha,  objętej księgą wieczystą KW PO1L/00024587/2,
 14. 196/3 (obręb geodezyjny Zbarzewo), o pow. 0,0014 ha, objętej  księgą wieczystą KW PO1L/00024732/4,
 15. 196/4 (obręb geodezyjny Zbarzewo), o pow. 0,0048 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00024732/4,
 16. 195/4 (obręb geodezyjny Zbarzewo), o pow. 0,0047 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00026812/3,
 17. 204/5 (obręb geodezyjny Zbarzewo) , o pow. 0,0384 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00026783/0,
 18. 172/1 (obręb geodezyjny Zbarzewo), o pow. 0,0095 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00024729/0,
 19. 195/1 (obręb geodezyjny Krzycko Wielkie), o pow. 0,0208 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00029798/9,
 20. 190/3 (obręb geodezyjny Krzycko Wielkie), o pow. 0,0008 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00046603/1,
 21. 351/7 (obręb geodezyjny Krzycko Wielkie), o pow. 0,0128 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00026818/5,
 22. 544/7 (obręb geodezyjny Krzycko Wielkie) , o pow. 0,0343 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00046603/1,
 23. 632 (obręb geodezyjny Krzycko Wielkie), o pow. 0,1056 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00029798/9,
 24. 633 (obręb geodezyjny Krzycko Wielkie), o pow. 0,0812 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00029798/9,
 25. 882/1 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0020 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00043708/6,
 26. 879/3 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0044 ha , objętej księgą wieczystą KW PO1L/00043732/3,
 27. 132/87 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0020 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00043732/3,
 28. 455/28 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0367 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00056656/0,
 29. 101/1 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0084 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00032098/6,
 30. 105/7 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0491 ha, objętej księgą wieczystą  KW PO1L/00052958/9,
 31. 106/4 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0077 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00052957/2,
 32. 108/4 (obręb geodezyjny Grotniki), o pow. 0,0039 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00025304/2,
 33. 5/1 (obręb geodezyjny Boszkowo), o pow. 0,0018 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00051926/9,
 34. 599/5 (obręb geodezyjny Bukówiec Górny), o pow. 0,0113 ha,  objętej księgą wieczystą KW PO1L/00055546/9,
 35. 700/1 (obręb geodezyjny Bukówiec Górny), o pow. 0,0025 ha,   objętej księgą wieczystą KW PO1L/00010892/2,
 36. 555/2 (obręb geodezyjny Bukówiec Górny), o pow. 0,0264 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00008561/6,
 37. 44 (obręb geodezyjny Sądzia), o pow. 0,0200 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00041058/0,
 38. 45 (obręb geodezyjny Sądzia), o pow. 0,0200 ha, objętej księgą wieczystą KW PO1L/00041058/0,

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze  zamiany nieruchomości.