Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości we Włoszakowicach

Dodano: 2018-06-26 14:11

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 228/10, o powierzchni 0,7270, objętej księgą wieczystą nr PO1L/00035443/1, przeznaczonej do zbycia.