Informacja o wywieszeniu wykazu - dzierżawa nieruchomości we Włoszakowicach

Dodano: 2018-05-15 15:05

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki: 692/12, o powierzchni 0,0010 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00038836/4,

wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.