informacja o wywieszeniu wykazu - zespół pałacowo - parkowo - folwarczny w Zbarzewie

Dodano: 2018-05-15 14:51

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Zbarzewo, oznaczonych numerami działek:

  1. 236 o powierzchni 1,3500 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00030117/2

  2. 238 o powierzchni 0,1200 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00030117/2

  3. 244/1 o powierzchni 1,3200 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00030117/2

  4. 244/5 o powierzchni 1,7265 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00030117/2

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze przetargu nieograni