Informacja o wywieszeniu wykazu - dzierżawa świetlic wiejskich

Dodano: 2018-04-09 10:33

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz niżej wymienionych lokali użytkowych przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy:

  1. położonego w Dłużynie przy ul. Strażackiej 1, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 356/8, o powierzchni 131 m²; objętej księgą wieczystą nr 37733,

  2. położonego w Sądzi nr 43, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 130, o powierzchni 290,6 m²; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026814/7,

  3. położonego w Zbarzewie nr 26 a, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 185, o powierzchni 120,16 m²; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00024729/0,

  4. położonego we Włoszakowicach przy ul. K. Kurpińskiego 27 a, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 114/3, o powierzchni 372,36 m²; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00024602/4

  5. położonego w Boguszynie nr 45, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 40/1, o powierzchni 240,11 m²; objętej księgą wieczystą nr 40995,

  6. położonego w Boszkowie przy ul. Kolejowej 1, na nieruchomości oznaczonej numerem działki 163/5 o powierzchni 67,5 m²; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00052199/0