informacja o wywieszeniu wykazu - hala sportowa we Włoszakowicach

Dodano: 2017-11-21 13:48

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 20 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego położonego we Włoszakowicach przy ul. Myśliwskiej, na nieruchomości oznaczonej numerem działek 130/3, 132/7, o powierzchni 1976,09 m²; objętej księgą wieczystą nr PO1L/00026811/6, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.