Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości w Boszkowie - Letnisku i Jezierzycach Kościelnych

Dodano: 2017-11-08 12:39

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 7 listopada 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz następujących nieruchomości gruntowych zabudowanych:

  1. położonej w miejscowości Boszkowo – Letnisko (obręb Grotniki) ul. Jasna 1, oznaczonej numerem działki 47/1, o powierzchni 0,0514 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00008262/0,
  2. położonej w miejscowości Jezierzyce Kościelne ul. Leszczyńska 36, oznaczonej numerem działki 193/8, o powierzchni 0,0525 ha; objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/00026793/3,

Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego