Informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości w Bukówcu Górnym

Dodano: 2017-09-06 09:20

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 6 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w miejscowości Bukówiec Górny, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1139/7, o powierzchni 0,7764 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00035998/6.

Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego.