Włoszakowice: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (dotyczy ogłoszenia o udzieleniu zamówienia)

Dodano: 2017-08-01 12:07

logo

Ogłoszenie nr 500006544-N-2017 z dnia 01-08-2017 r.                

Włoszakowice: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 111111 - 2017 Data: 24/07/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Włoszakowice, Krajowy numer identyfikacyjny 411050698, ul. Karola Kurpińskiego  29, 64-140  Włoszakowice, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 52 52 999, e-mail mateusz.mrozinski@wloszakowice.pl, faks 65 53 70 106. Adres strony internetowej (url): www.wloszakowice.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 2 W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1265463.00 W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1265462.93