informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości we Włoszakowicach ul. J. Otto

Dodano: 2017-04-10 09:45

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach ul. J. Otto, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 221/4, o powierzchni 0,3610 ha; objętej księgą wieczystą KW PO1L/00035443/1, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany nieruchomości.