informacja o wywieszeniu wykazu - zbycie nieruchomości we Włoszakowicach

Dodano: 2017-03-14 13:48

INFORMACJA

Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 14 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w miejscowości Włoszakowice, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 178/9, o powierzchni 0,1000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00062752/8.

Wyżej wymieniona nieruchomość przeznaczona jest do zbycia na rzecz użytkownika wieczystego.